J.F. VALLS

Avis legal.

936562962 | 661766008
jfvalls@jfvalls.com

AVIS LEGAL


Informació General
www.jfvalls.com, és un domini en Internet de titularitat d´empresa J.F. valls (NIF X-1111111-X), Cr. Unitat, 13-15 08620 - SVH Tel. 93 676 95 08 e-mail: jfvalls@jfvalls.com.
El disseny i la estructura de navegació han sigut realitzades per Envirtual Comunicació Interactiva S.L.

Recomanacions d’accèss:
- Navegadors a utilitzar Internet Explorer 5 o superior.
- Resolució recomanada Soporta 800x600 o superior.

Responsabilitats de l'usuari
L'usuari del portal s'obliga a l'ús correcte del contingut i serveis que s'ofereixen i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats contràries a la llei o a l'ordre públic.
L'usuari no utilitzarà els serveis i continguts de manera que pugui suposar un perill pel portal provocant la seva inutilització, sobrecàrrega o deteriorament. Tanmateix l'usuari garanteix la veracitat de les seves dades personals.
Queda prohibida la reproducció, còpia, modificació o distribució dels continguts amb finalitats comercials i/o publicitàries, sense l'autorització expressa dels responsables del portal. En cas contrari s'estaria incorrent en una infracció sancionada per la legislació vigent. Així mateix, l'usuari respondrà de qualsevol acció que, directa o indirectament, provoqui un dany o perjudici al portal.
La totalitat d'aquest portal: text, imatges, marques, logotips, arxius, components d'àudio i vídeo, està protegit per la Llei de la Propietat Intel•lectual.
Responsabilitats sobre els continguts i la discontinuïtat en el servei
El portal no garanteix ni es fa responsable pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la falta d'exactitud, veracitat i actualitat dels continguts. Així mateix, el portal no es fa responsable de l'acompliment de les expectatives generades pels continguts. En cap cas, el portal pot ésser responsable per qualsevol dany i/o perjudici provocat per la discontinuïtat o manca de disponibilitat dels seus serveis.

Enllaços
El portal disposa d'enllaços a altres webs que pertanyen a tercers i no es responsabilitza pels danys i perjudicis deguts a l'accés, funcionament, disponibilitat o continuïtat dels mateixos, així com de la qualitat del servei, fiabilitat i licitut dels continguts i informació que es publiquen en les pàgines enllaçades. Tot i això, els responsables del portal intentaran actualitzar i comprovar periòdicament aquests enllaços.

Virus
El portal no es fa responsable dels danys, de qualsevol tipus, produïts per la presència de virus informàtics o similars que puguin malmetre o alterar els equips o sistemes informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris.

Suspensió del servei
El portal es reserva el dret de suspensió o modificació de les condicions d'accés a la seva web, així com del canvi de continguts i serveis, sense previ avís, per raons tècniques o altres motius.
El que es descriu en aquest avís legal és a títol informatiu. El portal exclou qualsevol tipus de garantia, i, per tant, queda lliure de tota responsabilitat derivada dels punts expressats amb anterioritat, així com d'altres aspectes que puguin no haver estat contemplats en el present document.

Tots els drets reservats.